Al-Quran

Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w yang merupakan nabi yang terakhir. Al-Quran diturunkan melalui Malaikat Jibril alaihisalam kepada nabi Muhammad s.a.w.