Edmodo

PENGENALAN

Edmodo ialah suatu sistem bantuan mengajar yang dapat membantu para pelajar dan guru-guru dalam berinteraksi lebih baik walau berada di mana jua.

 

KAEDAH EDMODO DAN “FRONTPAGE”

00.png

 

000.png

 

Gambar 1 menunjukkan paparan utama dalam Edmodo yang memperlihatkan seakan-akan paparan “facebook”. Namun, dalam skop pendidikan, Edmodo memainkan peranan yang penting dalam pengurusan ilmu antara pelajar dan guru. Edmodo memudahkan para guru dan pelajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik.

 

1

Gambar 1

 

Berikut ialah paparan kumpulan subjek yang telah ditubuhkan dan dinamakan iaitu subjek Seminar Aliran Terkini Dalam Pengajaran Sumber dan Teknologi Maklumat.

2.png 

Gambar 2

 

Gambar tersebut adalah cara untuk menguruskan kumpulan subjek yang ada.

3.png

Gambar 3

 

Gambar 4 di bawah pula menunjukkan bagaimana untuk menulis sebarang nota yang ingin disampaikan kepada para pelajar.

4.png

Gambar 4

 

Gambar 5 adalah untuk cara untuk meletakkan sebarang fail untuk dipaparkan.

5.png

Gambar 5

 

Antara isi kandungan yang telah dipaparkan dalam Edmodo.

6.png

Gambar 6

 

Antara kursus yang diambil di universiti ialah:-

7.png

Gambar 7