Rukun Islam

PI. RukunIslam

 

1. Mengucap dua kalimah syahadah.

Syahadah  ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadahnya.

2. Mendirikan solat.

Solat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya dan solat mendapat perhatian  utama dalam Islam. Keutamaan solat dan kedudukannya di antara ibadah-ibadah yang lain telah dijelaskan dalam Islam. Ia merupakan  penghubung antara
seorang hamba dengan Tuhannya. Solat juga merupakan gambaran ketaatan seorang hamba akan segala perintah Tuhannya.

3. Menunaikan zakat

zakat adalah kewajiban menyisihkan jenis harta tertentu untuk disalurkan kepada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu.

4. Berpuasa di bulan Ramadhan.

Puasa merupakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi Allah. Hal itu di antara perkara terbesar untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah ta’ala.

5. Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu.

Haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah ta’ala dengan roh, badan dan harta.